Informacje organizacyjne

Sesje egzaminacyjne:

Egzaminy w roku szkolnym 2023-2024 odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły

20-22 maja 2024 r. (od godz. 15:30)
10-12 czerwca 2024 r. (od godz. 15:30)

Termin dodatkowy (poprawkowy) dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli
przystąpić do egzaminów w terminie głównym:

Termin dodatkowy 25-27 czerwca 2024 r. (od godz. 9:30)
Termin dodatkowy 26-28 sierpnia 2024 r. (od godz. 9:30)

Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu
z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów można umawiać się indywidualnie
pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub katarzyna.zolnowska@gedanensis.edu.pl

.

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 1 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 2 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 3 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 4 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 5 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 6 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 7 [KLIK]

Podstawowa Szkoła Gedanensis, wymagania edukacyjne kl. 8 [KLIK]

.

Egzaminy odbywać się będą w godzinach popołudniowych polskiego czasu:

Sesje egzaminacyjne:

 1. 6 – 8 lutego 2023 r.
 2. 20 – 22 marca 2023 r.
 3. 24 – 26 kwietnia 2023 r.
 4. 29 – 31 maja 2023 r.
 5. Termin dodatkowy (poprawkowy) dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 26 – 27 czerwca 2023 r.

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu
z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl

Kl. I

 • Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen;
 • Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim;
 • Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) – Justyna Bednarek;
 • Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa;                                            
 • Pamiętnik Czarnego Noska – Janina Porazińska.

Kl. II

 • Asiunia – Joanna Papuzińska; 
 • Jesień liścia Jasia – Leo Buscaglia;
 • O krakowskich psach i kleparskich kotach – Barbara Tylicka;
 • Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek;
 • Bajki w zielonych sukienkach – Anna Mikita;

Kl. III

 • ,,Dziadek i niedźwiadek”– Łukasz Wierzbicki;
 • „Nasza paczka i niepodległość” – Zofia Stanecka;
 • „Lolek. Opowiadanie o dzieciństwie Karola Wojtyły” (fragmenty) – Piotr Kordyasz;
 • „Mania, dziewczyna inna
Czytaj dalej >>

.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli    naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.

2. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany  na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich. Nie ma progu zdawalności egzaminu.


Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

Termin główny
1. język polski – 23 maja Czytaj dalej >>

.

Znajdują się tam również arkusze testów z poprzednich lat z rozwiązaniami.

 • EGZAMIN JEST OBOWIĄZKOWY

– jeśli uczeń nie przystąpi do niego, bez uzasadnienia, musi powtarzać klasę i napisać jeszcze raz egzamin. Zawsze ustalany jest dodatkowy termin egzaminu, do którego mogą przystąpić uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu we właściwym czasie.

 • TERMINY EGZAMINU

Termin główny
1. język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00… Czytaj dalej >>

Informacje dotyczące warunków ukończenia szkoły podstawowej i państwowego egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

 • termin główny
  • 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 –
Czytaj dalej >>

Będą się one odbywały w godzinach popołudniowych naszego czasu:

 1. 7 – 9 lutego 2022 r.
 2. 21 – 24 marca 2022 r.
 3. 25 – 28 kwietnia 2022 r.
 4. 30 maja – 2 czerwca 2022 r.
 5. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 27 – 30 czerwca 2022 r. (egzaminy będą się mogły odbywać również w godzinach przedpołudniowych)

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie, pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl

Ilość egzaminów klasyfikacyjnych zależy od etapu edukacyjnego.
Przedstawia się to następująco:

 • egzaminy w klasach 1-3:
  Dzieci zdają egzamin z edukacji wczesnoszkolnej oraz osobno egzamin z języka obcego;
 • egzaminy w klasie czwartej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka;
 • egzaminy w klasie piątej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie szóstej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie siódmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;
 • egzaminy w klasie ósmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka;


Języki obce w naszej szkole:

 • w klasach 1 – 6
Czytaj dalej >>