Informacje organizacyjne

Informacje dotyczące warunków ukończenia szkoły podstawowej i państwowego egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

 • termin główny
  • 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 –
Czytaj dalej >>

Będą się one odbywały w godzinach popołudniowych naszego czasu:

 1. 7 – 9 lutego 2022 r.
 2. 21 – 24 marca 2022 r.
 3. 25 – 28 kwietnia 2022 r.
 4. 30 maja – 2 czerwca 2022 r.
 5. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 27 – 30 czerwca 2022 r. (egzaminy będą się mogły odbywać również w godzinach przedpołudniowych)

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie, pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl

Ilość egzaminów klasyfikacyjnych zależy od etapu edukacyjnego.
Przedstawia się to następująco:

 • egzaminy w klasach 1-3:
  Dzieci zdają egzamin z edukacji wczesnoszkolnej oraz osobno egzamin z języka obcego;
 • egzaminy w klasie czwartej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka;
 • egzaminy w klasie piątej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie szóstej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie siódmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;
 • egzaminy w klasie ósmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka;


Języki obce w naszej szkole:

 • w klasach 1 – 6
Czytaj dalej >>