Terminy ustnych egzaminów klasyfikacyjnych 2022-2023

23 września, 2022

 / 23 września, 2022

.

Egzaminy odbywać się będą w godzinach popołudniowych polskiego czasu:

Sesje egzaminacyjne:

  1. 6 – 8 lutego 2023 r.
  2. 20 – 22 marca 2023 r.
  3. 24 – 26 kwietnia 2023 r.
  4. 29 – 31 maja 2023 r.
  5. Termin dodatkowy (poprawkowy) dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 26 – 27 czerwca 2023 r.

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu
z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl