Przedmioty i Egzaminy w edukacji domowej

27 grudnia, 2021

 / 20 września, 2022

Ilość egzaminów klasyfikacyjnych zależy od etapu edukacyjnego.
Przedstawia się to następująco:

 • egzaminy w klasach 1-3:
  Dzieci zdają egzamin z edukacji wczesnoszkolnej oraz osobno egzamin z języka obcego;
 • egzaminy w klasie czwartej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, przyroda, informatyka;
 • egzaminy w klasie piątej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie szóstej:
  język polski, język obcy, matematyka, historia, biologia, geografia, informatyka;
 • egzaminy w klasie siódmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka;
 • egzaminy w klasie ósmej:
  język polski, dwa języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa, informatyka;


Języki obce w naszej szkole:

 • w klasach 1 – 6 uczniowie muszą zdać egzamin z jednego języka obcego – najczęściej jest to język angielski lub, po uzgodnieniu z dyrektorem, niemiecki.
 • w klasach 7 – 8 uczniowie muszą zdać egzamin z dwóch języków obcych – najczęściej jest to język angielski i niemiecki.

Po uzgodnieniu z dyrektorem może być to też język francuski lub hiszpański.
Przy wyborze języka należy pamiętać, że w klasie ósmej uczniowie, oprócz egzaminów klasyfikacyjnych zdają też ogólnopolski egzamin ósmoklasisty, na którym obowiązuje jeden język obcy i w naszej szkole może to być tylko język angielski lub niemiecki.


Części egzaminów klasyfikacyjnych.

Egzaminy klasyfikacyjne składają się z części pisemnej (ok. 60 min.) i ustnej (uczeń odpowiada na 2 – 3 pytania). Każda z tych części może być zdawana w innym terminie, ale warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu.
Egzaminy mogą być zdawane ze wszystkich przedmiotów w jednym, wybranym terminie lub blokowo – rozłożone w ciągu roku szkolnego. Egzamin z informatyki ma formę tylko praktyczną
i polega na rozwiązaniu zadań na komputerze, nie ma części ustnej.


Przebieg egzaminów klasyfikacyjnych

Egzaminy klasyfikacyjne mogą być przeprowadzane w sposób stacjonarny lub zdalny -wykorzystujemy wówczas aplikację Zoom, dlatego konieczne będzie jej zainstalowanie.


Egzaminy w klasie 8

Uczniów klasy 8 obowiązują dwa rodzaje egzaminów:

 • klasyfikacyjne – organizowane przez naszą szkołę
 • ogólnopolskie egzaminy ósmoklasisty – organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Przedmioty obowiązkowe na egzaminie