Terminy ustnych egzaminów klasyfikacyjnych 2023-2024

25 października, 2023

 / 25 października, 2023

Sesje egzaminacyjne:

Egzaminy w roku szkolnym 2023-2024 odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie szkoły

20-22 maja 2024 r. (od godz. 15:30)
10-12 czerwca 2024 r. (od godz. 15:30)

Termin dodatkowy (poprawkowy) dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli
przystąpić do egzaminów w terminie głównym:

Termin dodatkowy 25-27 czerwca 2024 r. (od godz. 9:30)
Termin dodatkowy 26-28 sierpnia 2024 r. (od godz. 9:30)

Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu
z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów można umawiać się indywidualnie
pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub katarzyna.zolnowska@gedanensis.edu.pl