Nauczanie domowe w Gedanensis.

Innowacyjny system uczenia.

Jesteśmy szkołą przyjazną edukacji domowej.

Informacje organizacyjne:

Ucząc — bawić, bawiąc — uczyć.

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania:

Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą. Dziecko uczy się w domu, a rodzic jest jego nauczycielem. Mimo nauczania domowego, dziecko jest formalnie zapisane do szkoły na terenie swojego województwa. Otrzymuje legitymację szkolną i ma prawo uczestniczyć w dodatkowych zajęciach organizowanych przez szkołę. Pod koniec roku szkolnego dziecko musi podejść do egzaminu klasyfikacyjnego.

Każde dziecko od zerówki do ukończenia szkoły średniej może uczyć się w trybie nauczania domowego. Jeśli nie masz doświadczenia pedagogicznego, nasza kadra wykwalifikowanych nauczycieli pomoże Ci zorganizować naukę w Twoim domu, dopasowując ją do indywidualnych potrzeb dziecka.

W związku z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, od dnia 1 lipca 2021 r. wejdą w życie dwie istotne zmiany: edukacja domowa będzie dostępna bez rejonizacji oraz opinii z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej stanowiącej załącznik do wniosku. Oznacza to, że rodzic będzie mógł aplikować do dowolnej szkoły w Polsce, wystarczy złożyć poniższe dokumenty:

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (jeśli dziecko aplikuje do innej szkoły niż ta do której aktualnie uczęszcza).
  • Wniosek o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
  • Oświadczenie o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej.
  • Zobowiązanie rodziców do przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Szkoła Gedanensis pomaga rodzicom i dzieciom na każdym etapie przejścia dziecka na tryb nauczania domowego. Posiadamy gotowe wzory dokumentów. Jeśli nie wiesz, jak rozpocząć taki proces, skontaktuj się z nami!

Tak! W związku z ustawą z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, która wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2021 roku, rodzice mogą zapisać swoje dziecko na edukację domową do dowolnej szkoły w dowolnym miejscu w Polsce.

 

Zmiany te oznaczają większą swobodę w wyborze placówki. Nie zawsze w województwie, w którym dziecko zamieszkuje, była szkoła spełniająca oczekiwania rodziców. Zdarzało się także, że szkoła przyjazna edukacji domowej z województwa sąsiedniego znajdowała się bliżej miejsca zamieszkania dziecka, ale przez wymóg rejonizacji uczeń nie mógł z niej skorzystać.

W edukacji domowej nie ma sprawdzianów i ocen. Wiedza ucznia weryfikowana jest podczas egzaminu klasyfikacyjnego organizowanego przez szkołę, do której jest zapisane. Terminy i formę przeprowadzania egzaminów ustala dyrekcja w porozumieniu z rodzicem.

Kontakt