Informacja dla uczniów klasy ósmej!

Informacje dotyczące warunków ukończenia szkoły podstawowej i państwowego egzaminu ósmoklasisty.

Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest (łącznie):

 1. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach klasyfikacyjnych (są to wewnątrzszkolne egzaminy, przygotowywane przez nauczycieli naszej szkoły). Terminy egzaminów klasyfikacyjnych podane są w oddzielnej informacji. W kl. 8, w porównaniu do siódmej, dochodzą jeszcze dwa przedmioty: wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa.
 2. Podejście do egzaminu ósmoklasisty (są to państwowe egzaminy przygotowywane przez Centralną  Komisję Egzaminacyjną). Egzamin ten ma formę wyłącznie pisemną i jest zdawany na terenie naszej szkoły. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie ma wpływu na ukończenie szkoły, odgrywa rolę tylko w procesie rekrutacji do szkół średnich.

Terminy państwowych egzaminów ósmoklasisty:

 • termin główny
  • 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 – język polski (120 min. + 60 min.)
  • 25 maja 2022 r. (środa) – 9:00 – matematyka (100 min. + 50 min.)
  • 26 maja 2022 r. (czwartek) – 9:00 – język obcy nowożytny (90 min. + 45 min.)
 • termin  dodatkowy (dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie zdawali egzaminów w terminie głównym)
  • język polski  – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)
  • matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek)
  • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa)

Do 30 września 2021 r. Rodzice składają dyrektorowi deklarację wyboru języka obcego, z którego uczeń będzie zdawał egzamin. Odpowiednie formularze będziemy Państwu wysyłali drogą mailową – trzeba będzie to wydrukować, wypełnić (część A) i przesłać nam zeskanowane na adres szkoły. Podobnie będziemy wysyłać informację o dostosowaniu warunków egzamin, która dotyczy możliwości wydłużenia czasu egzaminu).

Na egzamin uczeń stawia się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść pióro/długopis z czarnym tuszem (arkusze egzaminacyjne wypełnia się tylko czarnym kolorem), linijkę (na egzamin z matematyki), małą butelkę wody. Jest zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną urządzeń telekomunikacyjnych.

Dokładne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty na znajdują na stronie internetowej www.cke.edu.pl