Terminy ustnych egzaminów klasyfikacyjnych roku szkolnym 2021-2022 r

27 grudnia, 2021

 / 4 stycznia, 2022

Będą się one odbywały w godzinach popołudniowych naszego czasu:

  1. 7 – 9 lutego 2022 r.
  2. 21 – 24 marca 2022 r.
  3. 25 – 28 kwietnia 2022 r.
  4. 30 maja – 2 czerwca 2022 r.
  5. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli przystąpić do egzaminów w terminie głównym: 27 – 30 czerwca 2022 r. (egzaminy będą się mogły odbywać również w godzinach przedpołudniowych)

W wyjątkowych sytuacjach, np. odległa strefa czasowa będziemy się umawiać na indywidualne terminy egzaminów ustnych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów ustnych jest wcześniejsze napisanie testu z danego przedmiotu. Na terminy egzaminów pisemnych można umawiać się indywidualnie, pisząc na adres szkoły szkola@gedanensis.edu.pl lub jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl