Bałtycki Festiwal Nauki – Gra matematyczna – kl. II sp