Nabór i Opłaty

25 grudnia, 2021

 / 4 stycznia, 2022

Nabór

Nabór do Podstawowej Szkoly Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

58 320 56 74 lub 509 385 107.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet uczniów Podstawowej Szkoly Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów. Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się uczniem Podstawowej Szkoly Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.


Opłaty

24 maja 2021 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu wynagrodzeń pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

5681,56 zł / 5331,47 zł * 1200 zł = 1278,79 zł (wzrost wynagrodzeń o 6,56 %)

Czesne „bazowe” począwszy od lipca 2021 wynosi – 1 280 zł

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 960 zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 640 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                     CZESNE BAZOWE (obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 344 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 280 zł

Drugie dziecko       –  1008 zł                 Drugie dziecko            –    960 zł

Kolejne dzieci         –    672 zł                 Kolejne dzieci             –    640 zł

PRZYPOMINAMY, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2021 r.

Załączniki:

Za Zarząd
                            Joachim Szyc

UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932