Nabór i Opłaty

25 grudnia, 2021

 / 2 stycznia, 2024

Nabór

Nabór do Podstawowej Szkoly Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

58 320 56 74 lub 509 385 107.

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet uczniów Podstawowej Szkoly Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów. Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się uczniem Podstawowej Szkoly Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.


Opłaty

.

1 stycznia 2024 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2023/2024

Nowa wysokość czesnego od 1 stycznia 2024 r.

Zgodnie z informacją z maja 2023 r. bazą do wyliczeń nowego czesnego od 1.01.2024 r., jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka ustalone na 1.01.2023 r., powiększone o współczynnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, pomiędzy trzecimi kwartałami roku obecnego oraz roku poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

7194,95 zł / 6480,67 x 1470 zł = 1632,02 zł (po zaokrągleniu 1630 zł)

Tzn., że czesne „bazowe” począwszy od 1 stycznia 2024 r. w porównaniu z aktualnym czesnym wzrośnie o 30 zł i wyniesie – 1 630 zł.

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 1220 zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 820 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                     CZESNE BAZOWE

………………………………………………………………………(obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 712 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 630 zł

Drugie dziecko       – 1 281 zł                 Drugie dziecko            – 1 220 zł

Kolejne dzieci         –    861 zł                 Kolejne dzieci             –    820 zł

.

Przypominamy, że nowe czesne obowiązuje od 1.01.2024 r.

Załączniki:   Komunikaty Prezesa GUS z 10.11.2023   i  10.11.2022

Za Zarząd

                                Joachim Szyc

.

UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932