Sekcja Turystyczna – Park Oliwski, Punkt widokowy Pachołek

kwiecień 2013