Święto Odzyskania Niepodległości

Apel przygotowany przez kl. III gim | 

listopad 2012