Wyjazd Integracyjny Gimnazjum, Sztutowo

wrzesień 2010