Uroczystość Pasowania Uczniów kl. I Szkoły Podstawowej

październik 2010