Kadra szkoły

25 grudnia, 2021

 / 25 grudnia, 2021

Dyrekcja Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis

Dyrektor:  Joachim Szyc

Zastępca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej: Jadwiga Wandzilak
jadwiga.wandzilak@gedanensis.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej: Grzegorz Cichoszewski
grzegorz.cichoszewski@gedanensis.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Przedszkola: Danuta Bagińska

Pełnomocnik Dyrektora ds. Językow Obcych: Agnieszka Glińska-Romer

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przedmiotow Ścisłych: Ewa Filipkiewicz

Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Dziennika Elektronicznego: Łukasz Nowicki
lukasz@lukasznowicki.eu

Sekretariat: Joanna Ślązak

Kadry, płace, księgowość: Ewa Witkowska
 

Kadra Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis (Podstawowa Szkoła Gedanensis)

Bławat Marzena – historia (5-8 sp), wos (8 sp)

Brzana Mirosław – muzyka (0-7 sp), zajęcia muzyczne w przedszkolu

Filipkiewicz Ewa – matematyka (7-8 sp)

Kownacka Aneta – fizyka, chemia  (7-8 sp)

Kościńska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna (0 sp), edukacja dla bezpieczeństwa (8 sp)

Kulczycka Magdalena – matematyka (4-5 sp), informatyka (1-4 sp)

Herbasz Kinga – edukacja wczesnoszkolna (2 sp)

Nowicki Łukasz – informatyka (5-8 sp),  wychowanie fizyczne (5-7 sp), pływanie (0-7 sp)

Olechnowicz-Piechota Małgorzata: edukacja wczesnoszkolna (1 sp), plastyka, technika

Zarzycka Katarzyna: edukacja wczesnoszkolna (0 sp), 

Rusinek Beata – język polski (4 sp, 7 sp)

Leszczyńska Agnieszka – język polski (5 sp, 8 sp)

Czepułkowska Magdalena – geografia (5-8 sp), przyroda (4 sp), biblioteka

Wyslouch Michał – wychowanie fizyczne (0-4, 8 sp), pływanie (0-7 sp)

Szyc Klaudia –  taniec (0-3 sp), wychowanie fizyczne (8 sp)

Szycik Joanna – edukacja wczesnoszkolna (3 sp), terapia (1-3 sp)

Wandzilak Jadwiga – biologia (5-8 sp)

Żołnowska Katarzyna – religia

Glińska-Romer Agnieszka – język angielski

Baron Magdalena – język angielski

Wąsowicz Marta – język angielski

Ścięgosz Magdalena – język angielski

Czuraj Aneta – język angielski

Wrzesińska Alicja – język niemiecki (4-8 sp)

Kozyra Katarzyna – język niemiecki (4-8 sp)

Wiewiór Ewelina – świetlica

Lendzion Anna – świetlica

Synak Michalina – wychowanie do życia w rodzinie (5-7 sp), świetlica

Kaczanowski Paweł – szachy, koło szachowe

Fanslau Łukasz – psycholog

Malinowska Joanna – logopeda

Kamińska Beata  – pielęgniarka