Kadra szkoły

25 grudnia, 2021

 / 29 sierpnia, 2023

Dyrekcja Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis

.

Dyrektor:  Joachim Szyc

.

Zastępca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej: Magdalena Kulczycka
magdalena.kulczycka@gedanensis.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Szkoły Podstawowej: Katarzyna Żołnowska
katarzyna.zolnowska@gedanensis.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. Przedszkola: Danuta Bagińska

.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Językow Obcych: Agnieszka Glińska-Romer

Pełnomocnik Dyrektora ds. Przedmiotów Ścisłych: Ewa Filipkiewicz

Pełnomocnik Dyrektora ds. Edukacji Wczesnoszkolnej: Jolanta Kościńska

Inspektor Ochrony Danych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Dziennika Elektronicznego: Łukasz Nowicki
lukasz@lukasznowicki.eu

.

Sekretariat: Joanna Ślązak, szkola@gedanensis.edu.pl

Kadry, płace, księgowość: Ewa Witkowska, ewawit@gmail.com
 

Kadra Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis (Podstawowa Szkoła Gedanensis)

.
.

Brzana Mirosław – muzyka (0-7 sp), zajęcia muzyczne w przedszkolu

Filipkiewicz Ewa – matematyka (4-5 sp, 7sp)

Kulczycka Magdalena – matematyka (6 sp), informatyka (2 sp)

Kownacka Aneta – fizyka, chemia  (7 sp)

Nowicki Łukasz – informatyka (3-7 sp), wychowanie fizyczne (5 sp, 7 sp), pływanie (0-7 sp)

Rusinek Beata – język polski (5-7), etyka (4-7 sp)

Mialik Aleksandra  – język polski (4 sp)

Czepułkowska Magdalena – przyroda (4 sp), biblioteka

Krokosz Jolanta – historia (5-7 sp)

Morawska Monika – biologia (5-7 sp)

Stolczyk Kinga  – geografia (5-7 sp)

Wysłouch Michał – wychowanie fizyczne (0-4, 6 sp), pływanie (0-7 sp)

Szyc Klaudia –  taniec (0-3 sp), zajęcia taneczne w przedszkolu

Robotyka – RoboPlanet (0-1 sp)

Żołnowska Katarzyna – religia (0-7 sp)

Glińska-Romer Agnieszka – język angielski

Baron Magdalena – język angielski

Wąsowicz-Pescht Marta – język angielski, zajęcia w przedszkolu

Ścięgosz Magdalena – język angielski, zajęcia w przedszkolu

Czuraj Aneta – język angielski

Kostrzyca Joanna – język angielski

Wrzesińska Alicja – język niemiecki (4-7 sp)

Kozyra Katarzyna – język niemiecki (4-7 sp)

Kowalczyk Marta – edukacja wczesnoszkolna (0A)

Rokicka Monika – edukacja wczesnoszkolna (0B)

Felkner Angelika – edukacja wczesnoszkolna (1A)

Bielińska-Podejko Aleksandra – edukacja wczesnoszkolna (1B)

Kościńska Jolanta – edukacja wczesnoszkolna (2B), etyka (2-3 sp)

Olechnowicz-Piechota Małgorzata: edukacja wczesnoszkolna (2A), plastyka, technika, etyka (0-1 sp)

Tarnowska Martyna: edukacja wczesnoszkolna (3 sp), wychowanie do życia w rodzinie 

Szycik Joanna – pedagog, terapia (1-3 sp)

Fanslau Łukasz – psycholog

Więckowska Izabela – świetlica

Vovk Yaryna  – świetlica

Lendzion Anna – świetlica

Bielińska Natalia – świetlica

Kaczanowski Paweł – szachy, koło szachowe

Malinowska Joanna – logopeda

Kamińska Beata  – pielęgniarka