Zapraszamy na 4 etap konkursu Spelling Challenge. Temat przewodni to praca.

8 stycznia, 2024

 / 8 stycznia, 2024

2024.01 speelingchalenge

REGULAMIN KONKURSU „SPELLING CHALLENGE”

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8 Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Uczestnicy podzieleni są na grupy według klasy, do której uczęszczają.

Grupa 1: klasy 1-2

Grupa 2: klasy 3-5

Grupa 3: klasy 6-8

  • Konkurs podzielony jest na 8 etapów. Etapy odbywają się w każdy ostatni wtorek miesięcy od października do maja.
  • Przynajmniej 14 dni przed każdym etapem konkursu na stronie szkoły publikowany jest zestaw 20 angielskich słówek do nauczenia.
  • Zestawy słówek dobierane są tak, aby były adekwatne do poziomu edukacji w danej grupie wiekowej.
  • Na początku lekcji j.angielskiego uczniowie chcący wziąć udział w konkursie udadzą się z jedną z pań nauczycielek od j.angielskiego do wolnej sali, aby tam wypełnić kartę konkursową.
  • W 1 grupie uczestnicy dostaną listę polskich wyrazów, które będzie trzeba podpisać po angielsku. Część słowa będzie już uzupełniona. Do ucznia będzie należeć dopisanie brakujących liter.
  • W 2 i 3 grupie uczestnicy usłyszą 10 polskich wyrazów lub zwrotów, które będą musieli poprawnie zapisać w języku angielskim.
  • Na każdy miesiąc ustalona zostaje tematyka słownictwa, która jest taka sama dla wszystkich grup.
  • Uczestnik dostaje punkt za każde poprawnie zapisane słowo lub zwrot. Punkty z każdego z etapów, w którym wziął udział uczestnik są sumowane. W każdej grupie zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca pod względem ilości zdobytych punktów otrzymają nagrody rzeczowe.
  • W razie nieobecności umożliwiamy zaliczenie etapu po powrocie ucznia do szkoły.