Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku szkolnym 2021/2022

30 sierpnia, 2021

 / 31 sierpnia, 2021

Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2021/2022 nasi uczniowie mogą być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków za pośrednictwem szkoły i przedszkola w firmie InterRisk.

Składka roczna na ucznia wynosi 70 zł, 100 zł lub 137 zł płatna do 24 września 2021 r.

Suma ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży w nowym roku szkolnym wynosi 40 000 zł, 55 000 zł lub 60 000 zł (wariant I, II lub III) .

 Opłat można dokonywać na konto InterRisk na stronie: https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnlinehasło do zalogowania znajduje się
w
 sekretariacie.

Uprzejmie informujemy, że umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny.