Wymiana językowa (pol-niem) – rekrutacja

de

Szanowni Państwo!

W dniach 16-20 maja 2020 r. w ramach międzynarodowej organizowany jest wyjazd do Heppenheim, a w dniach 15-21 czerwca 2020 r. gościmy zaprzyjaźnioną szkołą z Frankfurtu nad Menem w Gdańsku. Wymiana odbywa się w języku niemieckim. Szacowany koszt obydwu wyjazdów z dojazdem, noclegami, posiłkami to ok. 1200 zł.

Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wymianą młodzieży na rok 2020 wprowadzamy rekrutację. Posiadamy 10 miejsc dla uczestników z naszej szkoły (uczniowie klas 7 i 8 szkoły podstawowej).

Rekrutacja będzie trwała  do 29 listopada 2019 roku i będzie polegała na zliczeniu punktów za oceny z:

  • języka niemieckiego
  • języka angielskiego

odpowiednio – 6 punktów za ocenę celującą i 2 punkty za ocenę dopuszczającą. Uczniowie grup językowych, „szybciej pracujących”, uzyskują dodatkowe 3 punkty.

  • zachowania

z zachowania 6 punktów za ocenę wzorową, 5 punktów za bardzo dobrą i 4 punkty za dobrą.

Zachowanie liczymy z bieżących punktów. Posiadanie 150 punktów daje ocenę wzorową, 130 bardzo dobrą, 100 dobrą itd. Szczegóły oceniania punktowego znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

Za zakwalifikowanie się do II etapu wojewódz. konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego: 3 punkty

Dodatkowe „do 5 punktów” będzie można uzyskać za napisanie pracy (format A4) w języku niemieckim  pt.”Wozu ein Schüleraustausch? ” w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2019 roku (prace składamy u nauczycieli języka niemieckiego).

W razie uzyskania przez większą ilość uczniów tej samej ilości punktów, przeprowadzona zostanie rozmowa z kandydatami na temat ich motywacji i nadziei związanych z wyjazdem.

Decyzja komisji rekrutacyjnej zostanie ogłoszona w miesiącu grudniu 2019 i jest ostateczna.

 Łukasz Nowicki

 Skład komisji rekrutacyjnej:

Jadwiga Wandzilak

Grzegorz Cichoszewski

Agnieszka Glińska-Romer

Katarzyna Kozyra

Alicja Wrzesińska

Łukasz Nowicki