Nabór i opłaty

31 sierpnia, 2021

 / 4 listopada, 2023

Nabór w Przedszkolu Gedanensis

Nabór do Przedszkola Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

58 320 56 74 (stacjonarny) lub 509 385 107 (kom.).

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet dzieci Przedszkola Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów.
Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się członkiem Przedszkola Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.Opłaty w Przedszkolu Gedanensis

.

26 maja 2023 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z informacją z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz roku poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

7124,26 zł / 6235,22 * 1400 zł = 1599,62 zł (wzrost wynagrodzenia w Polsce o 14,26 %)

Tzn., że czesne „bazowe” począwszy od lipca 2023 wynosi – 1 600 zł.

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10zł, czyli 1200zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 800 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                     CZESNE BAZOWE

………………………………………………………………………(obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 680 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 600 zł

Drugie dziecko       – 1 260 zł                 Drugie dziecko            – 1 200 zł

Kolejne dzieci         –    840 zł                 Kolejne dzieci             –    800 zł

.

Przypominamy, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2023 r.

W ZWIĄZKU Z CIĄGLE NIESTABILNĄ SYTUACJĄ EKONOMICZNĄ ORAZ INFLACJĄ NA POZIOMIE BLISKO 15%, A W PRZYPADKU KOSZTÓW EKSPLOATACYJNYCH, KTÓRE STANOWIĄ BARDZO DUŻĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW OGÓLNYCH  PROWADZENIA NASZYCH PLACÓWEK, NAWET PRZEKRACZAJĄCĄ 70%, CZESNE PODANE POWYŻEJ OBOWIĄZUJE W OKRESIE OD 1 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2023 r.

CZESNE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2024 r. BĘDZIE OGŁOSZONE W LISTOPADZIE 2023 r.  i  WYLICZONE Z PORÓWNANIA PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W III KWRTALE ROKU 2022 Z PRZECIĘTNYM WYNAGRODZENIEM W III KWARTALE ROKU 2023 r.

Pozostawienie czesnego w niezmienionej wysokości od stycznia 2024 r. , będzie możliwe tylko w przypadku, gdy inflacja spadnie poniżej 10%.

W przypadku inflacji poniżej 5%, wysokość czesnego automatycznie nie ulega zmianie do czerwca 2023 r.

Załączniki:   Komunikaty Prezesa GUS z 11.05.2023   i  11.05.2022

Za Zarząd

                                Joachim Szyc

 UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932