Nabór i opłaty

31 sierpnia, 2021

 / 4 stycznia, 2022

Nabór w Przedszkolu Gedanensis

Nabór do Przedszkola Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

58 320 56 74 (stacjonarny) lub 509 385 107 (kom.).

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet dzieci Przedszkola Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów.
Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się członkiem Przedszkola Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.Opłaty w Przedszkolu Gedanensis

24 maja 2021 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu wynagrodzeń pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

5681,56 zł / 5331,47 zł * 1200 zł = 1278,79 zł (wzrost wynagrodzeń o 6,56 %)

Czesne „bazowe” począwszy od lipca 2021 wynosi – 1 280 zł


Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 960 zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 640 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                     CZESNE BAZOWE (obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 344 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 280 zł

Drugie dziecko       –  1008 zł                 Drugie dziecko            –    960 zł

Kolejne dzieci         –    672 zł                 Kolejne dzieci             –    640 zł

PRZYPOMINAMY, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2021 r.

Załączniki:

Komunikaty Prezesa GUS z 12.05.2020 r.  i 12.05.2021 r. [KLIK]

Za Zarząd

                                Joachim Szyc

 UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932