Nabór i opłaty

31 sierpnia, 2021

 / 4 lipca, 2022

Nabór w Przedszkolu Gedanensis

Nabór do Przedszkola Gedanensis odbywa się na podstawie rozmów kwalifikacyjnych.
Zgłoszenia na rozmowy można dokonać osobiście w siedzibie szkoły, lub telefonicznie pod numerami:

58 320 56 74 (stacjonarny) lub 509 385 107 (kom.).

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w poczet dzieci Przedszkola Gedanensis zostanie wywieszona bezpośrednio po zakończeniu rozmów.
Dziecko znajdujące się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia staje się członkiem Przedszkola Gedanensis po uregulowaniu należnego wpisowego.Opłaty w Przedszkolu Gedanensis

.

30 maja 2022 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z decyzją z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz roku poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje tylko rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

6235,22 zł / 5681,56 * 1280 zł = 1404,73   ( wzrost wynagrodzenia w Polsce o 9,74 % )

Tzn., że czesne „bazowe” począwszy od lipca 2022 wynosi – 1 400 zł.

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10zł, czyli 1050zł.

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 700 zł.

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                  CZESNE BAZOWE

……………………………………………………………….(obniżone dla osób płacących w terminie i bez zaległości)

Pierwsze dziecko   – 1 470 zł                 Pierwsze dziecko        – 1 400 zł

Drugie dziecko       – 1 103 zł                 Drugie dziecko            – 1 050 zł

Kolejne dzieci         –    735 zł                 Kolejne dzieci             –    700 zł

.

Przypominamy, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2022 r.

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EKONOMICZNĄ ORAZ INFLACJĄ NA POZIOMIE PRZEKRACZAJĄCYM 12%, A W PRZYPADKU KOSZTÓW EKSPLATACYJNYCH, KTÓRE STANOWIĄ BARDZO DUŻĄ CZĘŚĆ KOSZTÓW OGÓLNYCH  PROWADZENIA NASZYCH PLACÓWEK, NAWET PRZEKRACZA 35%, ISTNIEJE NIESTETY DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, WPROWADZENIA KOREKTY W WYSOKOŚCI CZESNEGO OD 1 STYCZNIA 2023 r.

Gdyby wziąć po uwagę wzrost przeciętnego wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej otrzymalibyśmy wzrost na poziomie 11,6 %. W związku z tym, prawdopodobnie będzie konieczność korekty czesnego.

EWENTUALNA KOREKTA BĘDZIE WYLICZANA Z PORÓWNANIA PRZECIĘTNEGO WYNAGRODZENIA W III KWRTALE ROKU 2021 i III KWARTALE ROKU 2022 i PODANA DO WIADOMOŚCI W GRUDNIU 2022 r.

Przyszłoroczny budżet, będzie tworzony przy założeniu podwyżek dla nauczycieli na poziomie 6 %.

.

Załączniki:

Komunikaty Prezesa GUS z 12.05.2021 r. i  11.05.2022 r.

Za Zarząd

                                Joachim Szyc

 UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932