Dodatkowe Programy realizowane w Przedszkolu

2 września, 2021

 / 3 listopada, 2023

Program profilaktyki zdrowotnej Przedszkola Gedanensis

ścieżka edukacyjna realizowana przez pielęgniarkę w ramach  

Programu Czyściochowa Akademia

Innowacja Pedagogiczna „Zaczytane Przedszkolaki”

Indywidualny program pracy z dzieckiem z trudnościami

Program pracy z dzieckiem zdolnym

Grupowe programy stymulujące na każdy dzień tygodnia

Program adaptacyjny dziecka do przedszkola

Innowacja Pedagogiczna „Sensorycznie się rozwijam”

Innowacja Pedagogiczna „Zakodowane przedszkolaki”

Program edukacyjny „Angielski jest Fun-tastyczny”

2023.10 dodatkoweprogramy