Informacja dotycząca opłat czesnego

30 czerwca, 2022

 / 30 czerwca, 2022

.

Gdańsk, 27 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo

            Przypominamy, że zgodnie z uzgodnieniami dotyczącymi zasad wprowadzania zmian wysokości czesnego, podjętymi w dniu 25 września 2013 r., wysokość czesnego ustalana jest np. wzrostu średniego wynagrodzenia w Polsce, podanego w komunikatach GUS z 12.05.2021 i 11.05.2022, który wyniósł 9,7 %, a zatem począwszy od lipca 2022 r. , czesne kształtuje się następująco:

  1. Czesne podstawowe:

– za pierwsze dziecko                – 1 470 zł

– za drugie dziecko                    – 1 103 zł

– za trzecie i kolejne                   –    735 zł

  1. Czesne podstawowe obniżone o 5% – dotyczy tylko osób, które w dniu wpłaty czesnego nie posiadają żadnych zaległości, oraz dokonają tej wpłaty w terminie statutowym, tj. do 5 dnia każdego miesiąca z góry:

– za pierwsze dziecko    – 1 400 zł

– za drugie dziecko         – 1 050 zł

– za trzecie i kolejne       –    700 zł

UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34                       24 1020 1811 0000 0802 0229 5350

Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk, ul. Dworska 34          42 1020 1811 0000 0202 0229 4932