Sprawozdanie z jesiennego festynu matematycznego

W ostatnim tygodniu października, w naszym przedszkolu odbył się jesienny festyn matematyczny.
Dzieci brały udział w najróżniejszych aktywnościach, dostosowanych do odpowiednich grup wiekowych. Wykorzystano stopniowanie trudności zadań. Dzieci pracowały indywidualnie oraz grupowo.
Zabawy, które zaplanowano do realizacji na festynie, miały na celu klasyfikowanie jesiennych darów według danej cechy, przeliczanie darów pod kątem aspektu porządkowego i kardynalnego liczby. Dzieci rozwijały umiejętność dodawania i odejmowania. Przedszkolaki dobierały w pary kalosze. 3-latki według koloru, 4-latki według koloru i wzoru, a 5-latki według koloru i cyfry. Dzieci świetnie poradziły sobie w wnioskowaniu o regularnościach rytmicznych, jak i grupowym kodowaniu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy ruchowe z ogromną kostką do gry. Przedszkolaki wykonywały odpowiednie ćwiczenia, przypisane do liczby oczek na kostce.
4-latki i 5-latki rozwiązywały jesienne zadania matematyczne w kartach pracy, tj. : łączenie w pary, wykreślanie niepasujących elementów w rzędach, łączenie ze sobą liści i ich cieni, przyklejanie odpowiednią liczbę guzików na drzewach zgodnie z podaną cyfrą, zbieranie grzybów w tunelach, wyszukiwanie różnic w ilustracjach parasoli

2021.11 FestynJesienny