Sprawozdanie z realizacji Tygodnia Teatru w Przedszkolu 20-24 II 2018

Zabawy teatralne to ważny element pracy pedagogicznej przedszkola. Kontakt dzieci

z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli teatralnych, ale przede wszystkim zabawa w teatr.

Ten cel przyświecał rozpoczęcie 20 lutego w naszym przedszkolu Tygodnia Teatru.

Pierwszego dnia przedszkolaki zapoznały się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi teatru podczas oglądania prezentacji multimedialnej. Dowiedziały się jak wygląda scena teatralna i poszczególne jej elementy.  Ponadto dzieci zapoznały się ze sposobem powstawania sztuki teatralnej i wzbogaciły swój słownik o takie pojęcia jak: reżyser, rekwizyty, scenografia, kostiumy, choreografia, drama, pantomima. Niespodzianką dla przedszkolaków były trzy krótkie scenki teatralne w wykonaniu Pań wychowawczyń:

( „Żuk i biedronka”, „Żuraw i czapla”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”) .

Kolejny dzień dotyczył wyrażania ekspresji twórczej: w mowie, ruchu, geście. Dzieci podczas zabaw teatralnych miały okazję zmienić się w wybrane zwierzę, superbohatera czy księżniczkę. Przydatne były do tego przygotowane walizki pełne rekwizytów potrzebnych naszym małym aktorom. Wprowadzenie dzieci w świat sztuki poprzez zabawy teatralne przynosi im wiele korzyści, rozwija wyobraźnię, doskonali mowę, która staje się wyrazista

i melodyjna, sprzyja umuzykalnieniu, rozwija płynność ruchów oraz zwiększa poczucie własnej wartości co wspiera dzieci nieśmiałe.

Kolejny dzień przyniósł niemniej wrażeń ,dzieci spędziły przedpołudnie z Teatrem Qfer ,który przygotował przedstawienie „Kot w butach”. Następnie każda grupa wiekowa wykonała prace plastyczną – Scena teatralna. Czwartego dnia podczas zabaw teatralnych dzieci ćwiczyły emocje głosu oraz podczas zabaw swobodnych samodzielnie wybierały sobie rekwizyty wcielając się w różne role i tworząc swoje własne scenki dramowe.

Ostatni dzień Tygodnia Teatru rozpoczął się wycieczką na przedstawienie Narodowego Teatru Edukacyjnego „Plastusiowy Pamiętnik”. Gra aktorów pełna swobody i naturalności oraz oprawa muzyczna zafascynowała najbardziej wymagających widzów- dzieci.

Po powrocie ze spektaklu każda z grup wykonała charakterystyczne maski greckie ozdabiając je wedle  pomysłu dzieci.

Podsumowując Tydzień Teatru przedszkolaki wspólnie z nauczycielkami uszeregowały zdobytą w tym tygodniu wiedzę i po raz ostatni mogły wykorzystać zebrane w salach rekwizyty do twórczych zabaw teatralnych. Tego typu aktywności wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Mając na uwadze to, jak wiele walorów posiadają zabawy teatralne

i fakt, że sprawiają dzieciom ogromną radość  należy jak najczęściej sięgać po tę formę przekazywania wiedzy.