Sprawozdanie z konkursu plastycznego pt. „Jesienny parasol”

Konkurs plastyczny pt. „Jesienny parasol” odbył się na przełomie października i listopada 2020 r. Konkurs miał charakter wewnątrz przedszkolny.

Celami konkursu było:

  • • wykonanie jesiennego parasola w formie płaskiej lub przestrzennej,
  • • rozwijanie małej motoryki ciała, precyzyjności i planowania swojej pracy,
  • • rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej,
  • • stworzenie możliwości do wspólnego działania rodzic- dziecko,
  • • prezentacja umiejętności plastycznych dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

W konkursie wzięło udział 13 dzieci z wszystkich grup wiekowych (3-,4-,5-latki).

Jury rozstrzygnęło:

I miejsce – Wojciech, 4 latki

II miejsce – Krzysztof, 3 latki

III miejsce – Filip, 4 latki

Wyróżnienie: Hanna L. 3 latki, Hanna S. 4 latki, Dawid 5 latki.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody za udział w konkursie.