Sprawozdanie Światowy Dzień Wody

W czwartek dnia 22.03.2018 r. w naszym przedszkolu odbył się Światowy Dzień Wody.


Ten dzień miał na celu rozwijanie zainteresowań dzieci o otaczającym je świecie oraz rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Dzieci brały udział w zabawach umysłowych (skojarzenia, burza mózgów), ruchowych oraz badawczych. Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń: Jaka jest woda? Czy coś w tej wodzie jest? Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia i należy o nią dbać.