Sprawozdane z Dnia tematycznego: Biało-czerwone przedszkole.

Nasze przedszkolaki uczestniczyły w dniu biało-czerwonym, który zorganizowaliśmy 30 kwietnia, a dotyczył Święta Pracy, Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji .

Celem tego dnia było rozwijanie u dzieci zainteresowania symbolami narodowymi i  kształtowanie postaw patriotycznych. Dodatkową atrakcja była plastyka, oczywiście biało-czerwona 😉