Rodzinny konkurs świąteczny na najpiękniejszą ozdobę „Gwiazdę Betlejemską”.

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału w konkursie świątecznym na najpiękniejszą Gwiazdę Betlejemską.

REGULAMIN
Cele konkursu:
Celem wiodącym konkursu jest upowszechnianie polskich tradycji obchodów świąt Bożego Narodzenia oraz przypomnienie o znaczeniu i symbolice ozdób świątecznych, w tym atrybutów kolędniczych a także:
-promowanie kreatywności i aktywności twórczej
-rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
-prezentacja talentów plastycznych,
-wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

Warunki konkursu:
Uczestnicy wraz z rodzicami wykonują pracę plastyczną.
Do pracy należy dołączyć metryczkę, która zawiera:
tytuł pracy,
imię, nazwisko autorów pracy,
Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę wykonaną wspólnie z rodzicem.
Prace zostaną nagrodzone i wystawione w korytarzu Przedszkola.

Technika prac:
Dowolna
Termin zgłaszania prac:

3.12.2018 r. – 20.12.2018 r.
Ogłoszenie wyników – 21.12.2018 r.