Konkurs na odblask, organizowany przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji

Zachęcamy Rodziców i dzieci do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie na odblask organizowanym przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji !


 
Informacje dotyczące konkursu:

– Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, który będzie symbolem „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku.

–   Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymogi:

a)      format pracy plastycznej nie może być większy niż 100 mm × 50 mm i mniejszy niż 30 mm × 20 mm, a  w przypadku prac przestrzennych najdłuższy wymiar (długość, szerokość, wysokość) nie może przekraczać 30 cm;

b)      materiały użyte do wykonania pracy konkursowej powinny być suche i trwale przymocowane do podłoża;

– Do Konkursu mogą być zgłaszane prace konkursowe indywidualne lub grupowe    (wykonane przez 1 do 5 dzieci).

–  Komisje konkursowe kierować się będą następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:

a)    oryginalność pomysłu,

b)   staranność wykonania,

c)    użyteczność odblasku.

 

Na prace czekamy do 25 kwietnia 2018 roku

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie 😉