Czesne na rok szkolny 2019/2020

31 maja 2019 r.

Wyliczenia wysokości czesnego na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z decyzją Rady Rodziców z dnia 25.09.2013 r. bazą do wyliczeń czesnego na następny rok szkolny, jest czesne „obniżone” dla pierwszego dziecka, powiększone o współczynnik wzrostu wynagrodzeń pomiędzy pierwszymi kwartałami roku obecnego oraz poprzedniego.

Czesne „obniżone” ustalane jest po zaokrągleniu wyliczenia do pełnych 10 zł i przysługuje wszystkim rodzicom nieposiadającym zaległości oraz płacącym czesne w terminie.

4950,94 zł / 4622,84 * 1050 zł = 1124,52 zł ( wzrost wynagrodzeń o 7,10 % )

Czesne „bazowe” począwszy od lipca 2019 wynosi, zatem 1 120 zł

Wszystkie pozostałe kwoty wyliczane są w następujący sposób:

Czesne obniżone dla drugiego dziecka, to 75% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 840 zł

Czesne obniżone dla kolejnych dzieci, to 50% czesnego bazowego zaokrąglone do pełnych 10 zł, czyli 560 zł

Czesne podstawowe to czesne obniżone (bazowe) podniesione o 5% i zaokrąglone do pełnych złotych, czyli odpowiednio:

CZESNE PODSTAWOWE                                CZESNE BAZOWE (obniżone dla osób płacących w terminie i bez żadnych zaległości)

Pierwsze dziecko        –  1 176 zł                      Pierwsze dziecko  –  1 120 zł

Drugie dziecko            –    882 zł                       Drugie dziecko      –    840 zł

Kolejne dzieci             –    588 zł                       Kolejne dzieci        –    560 zł

PRZYPOMINAMY, że nowe czesne zgodnie z regulaminem opłacania czesnego obowiązuje od 1.07.2019 r.

Załączniki: Komunikaty Prezesa GUS z 13.05.2019 i 11.05.2018

Za Zarząd

                                               Joachim Szyc

 UWAGA! Poniżej podajemy aktualne numery kont.

Przedszkole Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3424 1020 1811 0000 0802 0229 5350
Podstawowa Szkoła Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3442 1020 1811 0000 0202 0229 4932
Gimnazjum Gedanensis; 80-506 Gdańsk ul. Dworska 3473 1020 1811 0000 0402 0229 5343