Sekcja Turystyczna – „Suchą stopą 35 metrów pod dnem Wisły”