Konkurs z j. angielskiego – zapraszamy! Etap 3

11 grudnia, 2023

 / 11 grudnia, 2023

2023.12 speelingchalenge

_________________________________

REGULAMIN KONKURSU „SPELLING CHALLENGE

1..Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1 – 8 Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis. Uczestnicy podzieleni są na grupy według klasy, do której uczęszczają.

Grupa 1: klasy 1-2

Grupa 2: klasy 3-5

Grupa 3: klasy 6-7

2. Konkurs podzielony jest na 8 etapów. Etapy odbywają się w każdy ostatni wtorek miesięcy od października do maja.

3. Przynajmniej 14 dni przed każdym etapem konkursu na stronie szkoły publikowany jest zestaw 20 angielskich słówek do nauczenia.

4. Zestawy słówek dobierane są tak, aby były adekwatne do poziomu edukacji w danej grupie wiekowej.

5. Na początku lekcji j.angielskiego uczniowie chcący wziąć udział w konkursie udadzą się z jedną z pań nauczycielek od j.angielskiego do wolnej sali, aby tam wypełnić kartę konkursową.

6. W 1 grupie uczestnicy dostaną listę polskich wyrazów, które będzie trzeba podpisać po angielsku. Część słowa będzie już uzupełniona. Do ucznia będzie należeć dopisanie brakujących liter.

7. W 2 i 3 grupie uczestnicy usłyszą 10 polskich wyrazów lub zwrotów, które będą musieli poprawnie zapisać w języku angielskim.

8. Na każdy miesiąc ustalona zostaje tematyka słownictwa, która jest taka sama dla wszystkich grup.

9. Uczestnik dostaje punkt za każde poprawnie zapisane słowo lub zwrot. Punkty z każdego z etapów, w którym wziął udział uczestnik są sumowane. W każdej grupie zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca pod względem ilości zdobytych punktów otrzymają nagrody rzeczowe.

10. W razie nieobecności umożliwiamy zaliczenie etapu po powrocie ucznia do szkoły.