Instrukcja instalacji oprogramowania do egzaminów online w trybie pandemii:

27 grudnia, 2021

 / 4 stycznia, 2022